ราคาห้องพัก

อัตราค่าห้องพัก

   - ห้องพักริมโขง ขนาดเตียงใหญ่ 2 เตียงพักได้ 2-4 ท่าน ราคา 1,000 บาท /คืน พร้อมอาหารเช้า
   - ห้องพักชมโขง ขนาดเตียงใหญ่ 1 เตียงพักได้ 2 ท่าน ราคา 800 บาท /คืน พร้อมอาหารเช้า
   - ห้องพักเคียงโขง ขนาดเตียงใหญ่ 1 เตียงพักได้ 2 ท่าน ราคา 700 บาท /คืน พร้อมอาหารเช้า
   - ห้องพักอิงโขง ขนาดเตียงใหญ่ 1 เตียงพักได้ 2 ท่าน ราคา 500 บาท /คืน พร้อมอาหารเช้า
   - ครัวริมโขงวิว สามารถรองรับจัดเลี้ยงได้ 80-100 ท่าน ( ฟรีคาราโอเกะ )

แปลนโรงแรม